Uzależnienia chemiczne

farmakoterapia Uzależnienia chemiczneOferujemy psychoterapię i farmakoterapię dla osób z problemem ryzykownego używania lub  uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, takich jak: nikotyna, marihuana, amfetamina, kokaina, opiaty, nowe substancje psychoaktywne (tzw. “dopalacze”) oraz leki: nasenne, uspokajające, zawierające opiaty, pseudoefedryny i inne.
Wszystkie wymienione wyżej substancje mają potencjał uzależniający i mogę prowadzić do uzależnienia chemicznego, inaczej zwanego zespołem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 

W gabinecie uzależnień chemicznych przyjmuje:

 

O uzależnieniu chemicznym możemy mówić, jeśli występują minimum 3 z 6 objawów:

  1. Pojawia się silna, natrętna potrzeba spożywania substancji psychoaktywnej (tzw. ” głód ” ).
  2. Zostaje upośledzona zdolność kontrolowania używania substancji, czyli trudno uniknąć rozpoczęcia jej używania. Problemem staje się zakończenie przyjmowania substancji lub  kontrolowanie jej ilości do wcześniej założonego poziomu.
  3. Używa się jej w celu złagodzenia albo zapobiegnięcia wystąpieniu tzw. zespołu abstynencyjnego, czyli dyskomfortu psychicznego lub/i fizycznego. Tworzy się subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.
  4. Zmienia się (na początku rośnie) tolerancja na przyjmowaną substancję. Ta sama ilość nie przynosi oczekiwanego efektu, dlatego pojawia się potrzeba jej zwiększenia.
  5. Zawęża się repertuaru zachowań związanych z używaniem substancji do 1-2 wzorców. Zaniedbywane są zainteresowania oraz inne sposoby sprawiania sobie przyjemności, relaksu.
  6. Substancja jest spożywana mimo oczywistej wiedzy o jej szkodliwości dla zdrowia fizycznego i psychicznego osoby jej używającej.

 

W przypadku, gdy występują 2 z wymienionych powyżej objawów mówimy o szkodliwym używaniu substancji, co może prowadzić do uzależnienia.

Na etapie konsultacji uczestniczą przeważnie dwie osoby – psychiatra oraz psychoterapeuta. Ma to na celu ustalenie maksymalnie efektywnego programu pomocy. Istotne jest rozpoznanie czy zgłaszająca sie osoba jest uzależniona, czy szkodliwie używa substancji psychoaktywnej. W jednym i drugim przypadku należy uwzlędnić wpływ substancji na psychikę i organizm. Wymaga to wspólnej diagnozy psychiatry i psychoterapeuty, od której zależeć będzie proponowana pomoc. Psychoterapia natomiast stanowi pracę nad motywacją, wsparcie, a przede wszystkim rozpoznanie trudności, które manifestują się w ten szkodliwy sposób.