Gabinet psychoterapeutyczny w Krakowie

index 05 Gabinet psychoterapeutyczny w Krakowie

W gabinecie psychoterapeutycznym przyjmują:

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to forma leczenia polegająca na dialogu, oparta na relacji z terapeutą. Rozpoczyna się od konsultacji, czyli kilku spotkań, w czasie których psychoterapeuta zbiera wywiad, dotyczący problemów i niepokojących objawów, które przywiodły pacjenta do leczenia. Pogłębia go o historię życia, sytuację rodzinną i relacje, jakie tworzy pacjent.

Jak przebiega psychoterapia?

Konsultacja jest wstępnym, niemniej bardzo ważnym etapem i ma na celu kwalifikację do psychoterapii – chodzi o dobór najlepszej formy leczenia, indywidualnie dla każdego pacjenta. Etap konsultacji kończy zawarcie kontraktu – ustalenie celów, a także formalnych reguł dotyczących sesji terapeutycznych.

Jest to etap, w trakcie którego pacjent może podjąć decyzje o dalszej pracy oraz ma również możliwość wstępnego rozpoznania swoich dolegliwości. Decyzja o podjęciu psychoterapii zależna jest od suwerennej zgody na wyruszenie w te drogę zarówno ze strony pacjenta jak i terapeuty. Bardzo istotnej zgody, gdyż wiąże się ona z odpowiedzialnością po obu stronach, za mający się rozpocząć proces. Należy zaznaczyć, że dla pacjenta  psychoterapia jest trudniejszą formą leczenia niż farmakoterapia. Przynosi jednak znacznie trwalsze efekty. A połączenie obydwu metod (farmakoterapii i psychoterapii) daje możliwość pomocy wielu pacjentom.

Kolejne sesje trwające 45 – 50 min odbywają się regularnie w cyklu ustalonym uprzednio z terapeutą, zwykle raz w tygodniu o stałej porze. Podczas spotkań ważne jest by bez skrępowania mówić to wszystko, co w danym momencie przychodzi do głowy starając się unikać rozważań “czy jest to na miejscu”, “czy jest to mądre” itp. Technika ta określana jest metodą wolnych skojarzeń.

W trakcie psychoterapii mogą zdarzać się trudniejsze momenty. Nie oznaczają one, ze proces przebiega nieprawidłowo. Wprost przeciwnie. Psychoterapie można porównać do operacji. Terapeuta musi otworzyć bolesne miejsca, aby je uleczyć, usnąć dawny ból. Takie pogorszenia służą wyleczeniu i są chwilowe. Dlatego bardzo istotna jest regularność spotkań z terapeutą nawet wtedy ( a zwłaszcza, kiedy jest trudniejszy czas w pracy terapeutycznej).

Rolą terapeuty jest z kolei interpretowanie nieświadomych treści i nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych, które są przyczyną występowania dokuczliwych dla pacjenta objawów. W toku procesu leczenia pacjent osiąga wgląd i zaczyna coraz lepiej rozumieć siebie i mechanizmy obronne, których używa.

Psychoterapia kończy się po osiągnięciu satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania i rozumienia siebie przez pacjenta. Co przejawia się nie tylko w kwestii ustąpienia objawów, ale także zmian w istotnych obszarach życia, również poprawieniu jakości relacji z innymi. Zyskaniu większej pewności siebie.

Podsumowując, psychoterapia służy poznaniu siebie i usunięciu cierpienia, wynikającego z tej niewiedzy.