Gabinet psychologiczny w Krakowie

index 03 Gabinet psychologiczny w Krakowie

W gabinecie psychologicznym przyjmują:

Wiele sytuacji życiowych może obarczyć człowieka ogromnym cierpieniem psychicznym. Są to nie tylko traumatyczne wydarzenia jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy czy przewlekła choroba, ale także codzienne problemy,z którymi trudno jest poradzić sobie samemu. Przychodzi moment w życiu, kiedy pojawia się potrzeba profesjonalnej pomocy, porozmawiania z kimś komu można zaufać i czuć się komfortowo.

Dobry przyjaciel potrafi słuchać, ale psycholog posiada umiejętności i szkolenia zawodowe, które pomagają, bardziej efektywnie radzić sobie ze stresem.

Przy pomocy psychologa można rozwijać zdolności do radzenia sobie z czynnikami stresogennymi, budować pozytywną ocenę samego siebie, podwyższać umiejętności w zakresie komunikacji i rozwiązywania problemów oraz uzyskać pomoc w kryzysowych sytuacjach.

Czasami badanie psychologiczne zostaje poszerzone o wywiad rodzinny, dodatkowe badania, stworzenie dalszego planu leczenia ( również psychoterapii). Diagnoza psychologiczna może mieć formę pisemną lub ustną.

Podstawowym narzędziem używanym przez psychologa  jest rozmowa, która musi odbywać się w warunkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo. Pacjent na spotkanie z psychologiem powinien dostarczyć dotychczasową dokumentację. Od psychologa otrzymuje informację jaki jest cel badania i rozmowy. Psycholog informuje również o  tajemnicy rozmowy, obowiązujących zasadach, nakreśla plan badania. Pacjent ma zawsze  możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, które uznaje za zbyt osobiste lub budzące duży niepokój.   Rozmowa psychologa z pacjentem dotyczy historii jego życia, najważniejszych zdarzeń, jego stanu emocjonalnego, relacji z innymi, obrazu aktualnych dolegliwości. Po uzyskaniu tych informacji psycholog określa plan postępowania terapeutycznego oraz formułuje końcowe wnioski obserwacji diagnostycznej. Czasami psycholog korzysta również z wywiadu psychologicznego, polegającego na rozmowie z bliskimi, rodziną. Zasady prowadzenia takiej rozmowy są takie same, jak w przypadku osoby badanej. Psychologa obowiązuje całkowita tajemnica i nie może udzielić rozmówcy żadnych informacji na temat pacjenta bez jego zgody. W razie potrzeby psycholog  wykorzystuje specjalistyczne metody testowe (badane są m. in. osobowość, inteligencja, ewentualne zmiany organiczne w centralnym systemie nerwowym). Testami można też zbadać poziom nasilenia objawów depresyjnych czy lękowych. Na tej podstawie psycholog może lepiej zrozumieć osobę i towarzyszące jej trudności, określić, jaki rodzaj oddziaływania terapeutycznego jest korzystny w sytuacji danej indywidualnej osoby.

Psychiatra w swoim badaniu również wykorzystuje diagnozę psychologiczną. Często badanie psychologa jest nieodzowne w obserwacji psychiatrycznej. Dziedziną, która w szczególności się tym zajmuje się psychologia kliniczna. Ocena stanu psychicznego dokonana przez psychologa klinicznego jest całościowa. Dotyczy zaburzeń, ale też cech niezmienionych chorobowo. Badanie psychologiczne wspiera  psychiatrę w  następujące obszarach:  wspólna obserwacja kliniczna, pomoc w wyborze  rodzaju  psychoterapii, ocena efektów leczenia, możliwość uczestniczenia drugiego specjalisty w  trudnych diagnostycznie sytuacjach.

Wydaje się, iż w dzisiejszych czasach najlepsze rezultaty przynosi obserwacja diagnostyczna prowadzona wspólnie przez psychologa i lekarza psychiatrę. Taka współpraca zwiększa możliwości pomocy i sukcesu w leczeniu.

Gabinety Rozwoju Kraków