Gabinet psychiatryczny w Krakowie

index 03 02 Gabinet psychiatryczny w Krakowie

W gabinecie psychiatrycznym przyjmują:

Najważniejszą domeną psychiatry jest farmakoterapia. Część psychiatrów we współczesnych czasach szkoli się również w psychoterapii.

Leczenie uwzględniające zarówno leki jak i psychoterapię,  przynosi znacznie lepsze i bardziej trwałe efekty. Łączenie różnych metod diagnostyki i leczenia jest cechą wyróżniającą Gabinety Rozwoju. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. Obserwacja diagnostyczna odbywa się najczęściej z udziałem dwóch specjalistów. Na różnych etapach leczenia, specjaliści korzystają z konsultacji pozostałych osób zespołu leczącego: psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, seksuologa, neuropsychologa, neurologa, psychodietetyka. Cała praca z pacjentem objęta jest całkowitą tajemnicą lekarską i psychoterapeutyczną. Celem naszej pracy jest uzyskanie takiej poprawy u pacjenta, aby mógł zakończyć leczenie pozbywając się cierpienia i zyskując większą świadomość siebie. Nie jest to możliwe bez uwzględnienia psychoterapii w procesie leczenia.

Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu środków działających na poszczególne neuromediatory w układzie nerwowym. Ma ono na celu usunięcie dolegliwości psychicznych. W leczeniu krótkoterminowym stosuje się leki działające natychmiast i przynoszące ulgę w cierpieniu. Długoterminowe stosowanie farmakoterapii wiąże się z włączeniem środków działających z pewnym opóźnieniem, które są bezpieczne i nie wywołują uzależnienia.

U osób planujących lub pozostających w terapii, lekarstwa odgrywają inną, szczególną rolę. Stanowią swego rodzaju pomost pozwalający na rozpoczęcie psychoterapii bez nadmiernego cierpienia lub bywają okresowo wsparciem w trudniejszych chwilach życia.

Za pomocą leków można uzyskać poprawę lub całkowite wyleczenie we wszystkich zaburzeniach i chorobach psychicznych. Często ich włączenie poprawia jakość życia i stan osób cierpiących na inne schorzenia.

W każdym przypadku plan terapii uzależniony jest od stanu psychicznego, towarzyszących schorzeń, wieku i indywidualnych oczekiwań pacjenta wobec leczenia. W ten sposób część osób pozostaje wyłącznie w leczeniu farmakologicznym, część korzysta tylko z psychoterapii. U pozostałych łączy się obydwie metody.

Zawsze w trakcie wstępnych konsultacji specjalista poszukuje wraz z pacjentem najlepszej dla niego formy leczenia. Wstępnie określa zakres planowanej farmakoterapii i psychoterapii.

 

Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem, takim samym jak dermatolog, kardiolog czy ginekolog. Zajmuje się tylko inną dziedziną medycyny. Psychiatra w Krakowie kończy studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te trwają 6 lat i dotyczą wszystkich dyscyplin medycyny. Następnie odbywa pięcioletnie szkolenie kierunkowe uzyskując tytuł specjalisty z dziedziny psychiatrii. Jako lekarz może stosować leczenie farmakologiczne, przepisywać leki. Tego nie może psycholog.

Psychiatrzy, którzy ukończyli (lub są w trakcie) pięcioletni kurs psychoterapii, są uprawnieni również do prowadzenia psychoterapii. W ten sposób stają się zarówno psychiatrą jak i psychoterapeutą. Swoją pracę poddają regularnej superwizji, u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z Krakowa i Warszawy.

Akredytowane  kursy psychoterapii  uprawniające do prowadzenia psychoterapii prowadzone są między innymi w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków jest jednym z wiodących polskich centrów terapeutycznych, który umożliwia szkolenie terapeutom z całej Polski.