Gabinet Leczenia Uzależnień niechemicznych

Fotolia 65264369 XS Gabinet Leczenia Uzależnień niechemicznychW gabinecie Leczenia Uzależnień niechemicznych przyjmują:

 

 

Proponujemy farmakoterapię i psychoterapię w podejściu psychodynamicznym dla osób z problemem uzależnienia od  pracy,  mediów (komputer, telefon, Internet), zakupów lub/i seksu.
Zaniepokojenie może budzić sytuacja, kiedy aktywności te związane są z osobistym cierpieniem bądź negatywnie wpływają na relacje z bliskimi osobami, kiedy zaczyna im towarzyszyć poczucie utraty kontroli i można zauważyć sekwencję: narastanie napięcia – jego spadek po dokonaniu danej czynności.
Staramy się rozumieć problem uzależnienia w kontekście całej osoby, a nie jedynie przez pryzmat kontroli zachowania.
Na etapie diagnostycznym, konsultacje odbywają się najczęściej z udziałem dwóch specjalistów (psychiatry i psychoterapeuty), a leczenie ustalane jest indywidualnie dla każdej osoby.
Problem uzależnienia jest często jedynie, pewnego rodzaju, manifestacją głębszych trudności, które zostały ukryte za tym objawem. Zwykle nie najważniejszy jest jego rodzaj, ale to jakie skutki wywołuje w naszym wewnętrznym i zewnętrznym życiu. Uzależnienie często odbiera możliwość bycia w bliskich związkach, świadomości siebie i poczucia szczęścia. Poznanie przyczyn problemu może skutkować uwolnieniem od uzależnienia.
Taką możliwość oferuje psychoterapia psychodynamiczna. Czasami na początku leczenia lub w trudniejszym okresie terapii wskazana jest farmakoterapia. Wtedy ważna staje się współpraca między psychoterapeutą a psychiatrą. Leki dostosowywane są do etapu procesu psychoterapeutycznego. Zdarza się też odwrotna sytuacja. Uzależnienie może być np. maską depresji. Wtedy farmakoterapia staje się główną metodą leczenia.