Diagnoza psychologiczna

index 05 Diagnoza psychologiczna

Gabinety Rozwoju prowadzą spotkania z psychologiem mające na celu przeprowadzenie diagnozy psychologicznej za pomocą testów. Efektem diagnozy jest sformułowanie pisemnej opinii psychologicznej, w której zawarte są wnioski z przeprowadzonych badań.

 

Diagnozę psychologiczną przeprowadza:

Diagnoza psychologiczna obejmuje:

Diagnoza psychologiczna pomaga w zaplanowaniu dalszego leczenia, odpowiadającego indywidualnym predyspozycjom pacjenta oraz zgłoszonym przez niego problemom. Służy ona rozpoznaniu problemu, jego rozumieniu i poszukiwaniu jego źródeł. Umożliwia także poszukiwanie zasobów, z których będzie można korzystać w dalszej pracy, jest również ważnym elementem procesu leczenia umożliwiającym monitorowanie postępów terapii.

Najczęściej przed rozpoczęciem diagnozy testowej przeprowadzana jest konsultacja psychologiczna
w ramach której przeprowadzony zostaje wywiad kliniczny. Konsultacja ta nie jest konieczna
w sytuacji, w której osoba skierowana jest do diagnozy przez lekarza specjalistę psychiatrę
z zaleceniem wykonania określonych testów lub wówczas, gdy osoba zainteresowana jest przeprowadzeniem badania na własny użytek (np. diagnoza ilorazu inteligencji czy struktury osobowości).
Metody oraz czas trwania procesu diagnostycznego jest zależny od potrzeb oraz celu, dla którego diagnostyka jest prowadzona (najczęściej diagnostyka zajmuje od 1 do 3 spotkań).

Do przeprowadzanej diagnostyki używane są standaryzowane metody testowe, opracowane
i rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Diagnoza wykonywana jest zgodnie ze Standardami Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Gabinety Rozwoju oferują szeroki zakres diagnostyki pozwalających przeprowadzić badania dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych. Szerokie spektrum tematyczne
i metodologiczne realizowanych badań, powoduje iż dostosowujemy ich zakres do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W naszej ofercie znajduje się:

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest za pomocą następujących narzędzi diagnostycznych:

Diagnoza temperamentu i osobowości – wykonywane są kwestionariuszowe testy osobowości (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2, Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, ACL, NEO-FFI) Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZKT) oraz testy projekcyjne (m.in. RISB, TAT);

Diagnoza procesów poznawczych – określanie poziom inteligencji (IQ) za pomocą WAIS-R, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella, Test Matryc Progresywnych Ravena. Wykonywane są także testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz uczenie się: m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Łączenia Punktów, Test Fluencji Słownej, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona;

Diagnoza neuropsychologiczna – testy wykonywane są w zależności od rodzaju zgłaszanych trudności. Służą ocenie funkcjonowania poznawczego pacjenta i określenia ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas badania wykonywane są testy badające różne rodzaje pamięci (bezpośredniej, operacyjnej, długotrwałej) np. Test 15 Słów Reya, poszczególne podtesty z WAISR, CVLT.